Dự án tiêu biểu

DỰ ÁN CHUNG CƯ 70 NGUYỄN ĐỨC CẢNH

-  Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS)

-  Hệ thống âm thanh (PA).

-  Hệ thống Camera (CCTV).

-  Hệ thống an ninh (Access Control).

-  Hệ thống chuông hình cho khu căn hộ (Video-doorphone).

 Hệ thống thông tin liên lạc (LAN, TEL).

HDI TOWER 55 LÊ ĐẠI HÀNH

Hệ thống cung cấp điện tòa nhà

Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS)

Hệ thống âm thanh (PA).

Hệ thống Camera (CCTV).

Hệ thống an ninh (Access Control).

Hệ thống chuông hình cho khu căn hộ (Video-doorphone).

TRUNG TÂM TIN HỌC TÍNH TOÁN

-  Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS)


TÂY HỒ RECEDENCE

-  Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS)

-  Hệ thống âm thanh (PA).

-  Hệ thống Camera (CCTV).

-  Hệ thống an ninh (Access Control).

-  Hệ thống chuông hình cho khu căn hộ (Video-doorphone).

BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC CƠ SỞ 2

-  Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS)


KHÁCH SẠN 4 SAO MARINA SUITES

Hệ thống điện nước tòa nhà (ME)

Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS)

Hệ thống âm thanh (PA).

Hệ thống Camera (CCTV).

Hệ thống điện thoại (Tel).

Hệ thống mạng internet ( Lan).

Hệ thống truyền hình( MATV).

CHUNG CƯ T-PLACE-30A LÝ THƯỜNG KIỆT

Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS)

Hệ thống âm thanh (PA).

Hệ thống Camera (CCTV).

Hệ thống chuông hình cho khu căn hộ (Video-doorphone).

Hệ thống điện thoại (Tel).

Hệ thống mạng internet ( Lan).

Hệ thống truyền hình( MATV).

NHÀ CÔNG VỤ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-  Hệ thống cung cấp điện tòa nhà

-  Hệ thống Quản lý tòa nhà (BMS)

-  Hệ thống âm thanh (PA).

-  Hệ thống Camera (CCTV).

-  Hệ thống điện thoại (Tel).

-  Hệ thống mạng internet ( Lan).

-  Hệ thống truyền hình( MATV).

DỰ ÁN CHUNG CƯ STELLAR GARDEN 35 LÊ VĂN THIÊM

-  Hệ thống âm thanh (PA).

-  Hệ thống Camera (CCTV).

-  Hệ thống chuông hình cho khu căn hộ (Video-doorphone).

DỰ ÁN CHUNG CƯ STELLAR GARDEN 35 LÊ VĂN THIÊM

Hệ thống âm thanh (PA).

Hệ thống Camera (CCTV).

Hệ thống chuông hình cho khu căn hộ (Video-doorphone).

Hệ thống điện thoại (Tel).

Hệ thống mạng internet ( Lan).