Cơ điện tự động hóa nhà máy công nghiệp

Cung cấp các hệ thống giám sát, đo lường, điều khiển trung tâm ( SCADA, DCS, ) 

Cung cấp thiết bị đo lường ( sensor, tranmitter, tranducer...)

 Cung cấp thiết bị, hệ thống điều khiển ( PLC, Controler, ...)

Cung cấp  thiết bị, cơ cấu chấp hành ( Động cơ, van...) 

Hệ thống trạm biến áp và phân phối điện 

Đối tác cung cấp giải pháp : Honeywell, Yokogawa,Emerson, ABB, Siemens, Endress+Hauser, Rockwell,  Schneider, Mitsubishi, SUPCON,…