Cơ điện tự động hóa tòa nhà

Trạm biến áp và nguồn điện ( Tranformer / Generato) 

Tủ bảng phân phối điện / Distribution Boad

Hệ thống chiếu sáng / Lighting

Hệ thống điều hòa không khí / HVAC 

Hệ thống nối đất và chống sét / Grounding and Lightening 

Hệ thống cấp và thoát nước  /Plumbing and Drainage 

 Dây và cáp điện / Busway and wiring.