Hệ thống điện nhẹ 

Hệ thống Quản lý tòa nhà thông minh (BMS / iBMS). 

Hệ thống Truyền thanh công cộng (PA). 

Hệ thống Camera quan sát (CCTV). 

Hệ thống Kiểm soát vào ra (Access Control). 

 Hệ thống chuông hình cho khu căn hộ (Video-doorphone). 

Hệ thống Quản lý bãi đậu xe thông minh (Car Parking).

Hệ thống thông tin liên lạc (LAN, TEL).

  Các hệ thống điện nhẹ khác